Image

Privacy

Het netwerk van Natuurkampeerterreinen is onderdeel van Stichting De Groene Koepel. Jouw persoonsgegevens worden door De Groene Koepel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk om hierover duidelijk en transparant te communiceren. In deze verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegegevens zijn kenmerken aan de hand waarvan jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: je NKK-nummer, (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

De Groene Koepel verwerkt in het kader van dienstverlening persoonsgegevens van beheerders/ ondernemers van erkende Natuurkampeerterreinen, kampeerders die in het bezit zijn van de Natuurkampeerkaart (doorlopend of eenmalig), van personen die een bezoek brengen aan onze website, zich inschrijven voor nieuwsbrieven, deelnemen aan acties en die bij ons werkzaam zijn.

Een contact met De Groene Koepel kan telefonisch zijn, via het contactformulier op de website, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of via social media.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres);
  • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief);
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op natuurkampeerterreinen.nl, trekkershutten.nl of degroenekoepel.nl, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met één van onze medewerkers).

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  • Toestemming

De Groene Koepel verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming. Betrokkenen zijn vrij om toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om gebruik te maken van producten en diensten van De Groene Koepel. Daar waar persoonsgegevens benodigd zijn en de betrokkene van de dienstverlening van De Groene Koepel gebruik wenst te maken, gaat de betrokkene akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze persoonsgegevens.

  • Uitvoering overeenkomst

In het kader van de dienstverlening van De Groene Koepel en het aangaan van overeenkomsten, verzamelt en gebruikt De Groene Koepel noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst.

  • Nakoming wettelijke verplichtingen

Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen waaraan De Groene Koepel zich moet houden.

  • Gerechtvaardigd belang

Het verzamelen en gebruiken van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor betrokkenen interessant kunnen zijn of om de producten en dienstverlening van De Groene Koepel te verbeteren. Wanneer De Groene Koepel op deze basis gegevens verwerkt, draagt De Groene Koepel zorg voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacywetgeving geldende rechten en vrijheden.

Alle communicatiekanalen van De Groene Koepel vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op diverse plekken abonneren op nieuwsbrieven van De Groene Koepel (natuurkampeerterreinen.nl, degroenekoepel.nl). Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres noodzakelijk. Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elke nieuwsbrief vind je onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor de betreffende e-mailnieuwsbrief kunt afmelden.

Bewaartermijnen

De Groene Koepel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. We hanteren hierbij de bewaartermijn van twee jaar.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben. Voor de uitvoering van onze dienstverlening –bijvoorbeeld t.b.v. onze administratie – schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals De Groene Koepel hen voorschrijft.

Cookieverklaring

De Groene Koepel maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Het betreft hoofdzakelijk functionele cookies die de werking van de website ondersteunen. In beperkte mate wordt ook gebruik gemaakt van analytische cookies door Google Analytics. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze gegevens worden geanonimiseerd (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd) en er worden geen gegevens met Google gedeeld of gebruikt voor hun diensten die worden aangeboden in combinatie met Google Analytics. Deze handelswijze heeft geen gevolgen voor de privacy van websitebezoekers en is toegestaan onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees ook onze cookieverklaring.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Als kampeerder kun je zelf je gegevens inzien en wijzigen via de app Kamperen en natuurkampeerterreinen.nl/mijn-nkk

Overige verzoeken kun je insturen via info@degroenekoepel.nl. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 2 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe De Groene Koepel met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van onze privacyverklaring meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons.

Wijzigingen privacyverklaring

De Groene Koepel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De meest recente versie vind je altijd op natuurkampeerterreinen.nl. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2024.

 

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website is verouderd of onjuistheden bevat. Natuurkampeerterreinen is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze en via deze website beschikbare informatie, of van informatie op sites waar wij naar verwijzen. ‘Natuurkampeerterreinen ®’ is een geregistreerde merknaam.