Deze mobiele applicatie is ontwikkeld in opdracht van Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur. Bij het gebruik maken van de Kamperen app worden enkele gegevens verwerkt. Stichting De Groene Koepel respecteert de privacy van de gebruikers van de app en werkt in overeenstemming met de Europese wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Om de werking van de Kamperen app te optimaliseren wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van analytische cookies door Google Analytics. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze gegevens worden geanonimiseerd (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd) en er worden geen gegevens met Google gedeeld of gebruikt voor hun diensten die worden aangeboden in combinatie met Google Analytics. Deze handelswijze heeft geen gevolgen voor de privacy van gebruikers en is toegestaan onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.